NAD Instagram 10K volger Giveaway - Voorwaarden & bepalingen

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN

NAD Instagram 10K de Weggever van de Volger begint op 3 Juli, bij 10:00 a.m. de Oostelijke Tijd van het Daglicht van de V.S. en eindigt bij 4:00 p.m. (de V.S./EDT) op 6 Juli, 2020, wanneer de winnaar wordt aangekondigd. Open voor alle legale inwoners van landen waar NAD-producten worden verkocht, met uitzondering van landen en rechtsgebieden waar "sweepstakes", "wedstrijden" of "giveaways" bij wet verboden zijn. Alle deelnemers moeten de minimumleeftijd, of de meerderjarigheidsleeftijd, hebben in hun land, provincie, territorium of staat van verblijf, afhankelijk van wat het grootste is, op het moment van deelname. De prijs die beschikbaar is om te winnen is één (1) HP70 Wireless Active Noise Cancelling HD Bluetooth Headphone (geschatte verkoopwaarde: $449 USD). De winkansen zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen. Voor inwoners van landen, gebieden, provincies of staten waar dit vereist is, kan een vaardigheidstest of een andere vorm van test of controlemethode vereist zijn. Beperk één (1) inzending per persoon.

OFFICIËLE WEDSTRIJDREGELS

**GEEN AANKOOP NODIG**

SPONSOR

De NAD Instagram 10K Follower (de "Wedstrijd") wordt gesponsord door NAD Electronics, een divisie van Lenbrook Industries, gevestigd op 633 Granite Court, Pickering, Ontario, L1W 3K1 (de "Sponsor"). Niet gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram of haar moeder- of dochtermaatschappijen.

EIGENSCHAPPELIJKHEID

De Wedstrijd staat open voor alle legale inwoners van landen waar NAD-producten worden verkocht, met uitzondering van landen waar "sweepstakes", "wedstrijden" of "giveaways" bij wet verboden zijn. Alle deelnemers moeten de minimumleeftijd, of de meerderjarigheidsleeftijd, hebben in hun land, provincie, territorium of staat van verblijf, afhankelijk van wat het grootste is, op het moment van deelname. Werknemers van de Sponsor, zijn ouders, verwante en geaffilieerde bedrijven, dochterondernemingen, afdelingen of agentschappen, franchisenemers, leveranciers, partners, reclame- en promotiebureaus, wedstrijdbeheerders en alle andere partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of distributie van Wedstrijdmateriaal en directe familieleden en/of degenen die in hetzelfde huishouden van elk van hen wonen, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Wedstrijd of om een prijs te winnen. Door deel te nemen aan deze Prijsvraag erkennen de deelnemers de naleving van dit Prijsvraagreglement en gaan zij ermee akkoord zich eraan te houden. Deelnemers die zich niet aan deze Wedstrijdregels houden, zijn onderworpen aan diskwalificatie door de Sponsor, naar eigen goeddunken van de Sponsor.

WEDSTRIJDDATA EN -TIJDEN

De NAD Instagram 10K Volger Giveaway Wedstrijd begint op 3 juli, om 10:00 uur (VS/EDT) en eindigt om 16:00 uur (VS/EDT) op 6 juli 2020, wanneer de winnaar wordt bekendgemaakt.

HOE BELANGRIJKEN

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet u eerst een geregistreerde gebruiker worden van www.Instagram.com ("Instagram") of inloggen op uw bestaande Instagram-account. Als u geen account heeft, ga dan naar www.Instagram.com om er een aan te maken. Instagram is vrij om deel te nemen. Door het indienen van uw gegevens en het aanmaken van een Instagram-account gaat u akkoord met de Instagram-gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring, kunt u geen Instagram-account aanmaken of deelnemen aan deze Wedstrijd. De Sponsor onderschrijft, claimt of handhaaft de Gebruiksvoorwaarden of Privacykennisgeving niet voor of namens Instagram.

Zoek tijdens de Wedstrijdperiode naar de "Giveaway" aankondiging/post (de "Giveaway") op NAD Electronics' Instagram (@nadelectronics). Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moet u:

  1. Volg de Sponsor bij @nadelectronics op Instagram; en
  2. Tag een (1) vriend in de opmerkingen van de post

Beperk één (1) vermelding per persoon. Inzendingen die worden ontvangen van een persoon of een e-mailadres dat de vermelde limiet overschrijdt, zijn ongeldig. Door @nadelectronics te volgen, de Prijspost mee te nemen, en door een commentaar op de Prijspost achter te laten, bevestigt u dat u deze Officiële Regels hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. Deelnemers begrijpen dat zij op eigen risico posten. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortkomen uit een commentaar, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims voor schending van intellectuele-eigendomsrechten en privacyrechten, evenals schendingen van de respectieve sociale-mediasite's voorwaarden.

In het geval dat een geschil over de identiteit van de persoon die daadwerkelijk een inzending heeft ingediend niet naar tevredenheid van de Sponsor kan worden opgelost, zal de betreffende inzending naar eigen goeddunken van de Sponsor als niet in aanmerking komend worden beschouwd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige invoergegevens, ongeacht of deze worden veroorzaakt door internetgebruikers of door apparatuur of programma's die zijn gekoppeld aan of gebruikt in de Wedstrijd of door een technische of menselijke fout, die zich kan voordoen bij de verwerking van de inzendingen in de Sweepstakes. De Sponsor aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige fout, weglating, onderbreking, verwijdering, diefstal of vernietiging, of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van de inzendingen. Onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd. Bewijs van verzending van e-mail wordt niet beschouwd als bewijs van levering aan of ontvangst door de Sponsor van een dergelijke inzending.

Opmerkingen/replicaties moeten reageren op de "call to action" boodschap en mogen niet obsceen of aanstootgevend zijn; mogen geen alcohol, illegale drugs, tabak, vuurwapens/wapens of andere activiteiten die onveilig of gevaarlijk of illegaal lijken weergeven; en mogen niet seksueel expliciet of suggestief zijn, alles zoals bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken. De Sponsor mag, naar eigen goeddunken, elk commentaar of antwoord wijzigen of verwijderen. Commentaar/reply's moeten geschikt zijn voor presentatie in een openbaar forum, naar eigen goeddunken van de Sponsor. Inzendingen die onvolledig zijn of die zijn gegenereerd door middel van script, macro of andere geautomatiseerde of mechanische middelen, die zijn ingediend via illegale middelen of op enige wijze die het inzendingsproces ondermijnen of die niet in overeenstemming zijn met of voldoen aan een of meer van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Officiële Regels, zijn ongeldig.

Elke poging of vermoede poging om gebruik te maken van robotachtige, automatische, geprogrammeerde of andere illegale middelen om deel te nemen aan de Wedstrijd, of andere methoden die niet zijn toegestaan door deze Wedstrijdregels, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het aanmaken van meerdere accounts, identiteiten of registraties, dit alles naar eigen goeddunken van de Sponsor, zal worden beschouwd als manipulatie en kan u diskwalificeren voor deelname, deelname en/of het winnen van een prijs.

CONTEST PRIJZEN

De prijs die beschikbaar is om te winnen is één (1) HP70 Wireless Active Noise Cancelling HD Bluetooth Headphone (geschatte verkoopwaarde: $449 USD).

De winnaar aanvaardt alle aansprakelijkheid voor letsel of schade die wordt veroorzaakt, of waarvan wordt beweerd dat deze wordt veroorzaakt, door deelname aan deze Wedstrijd of het gebruik of de inwisseling van een prijs. De prijs moet worden geaccepteerd als toegekend en heeft geen geldelijke waarde. De prijs, of een deel daarvan, kan niet worden gecombineerd met andere kortingen, promoties of speciale aanbiedingen. De Sponsor behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde te vervangen als de prijs niet beschikbaar is op het moment van toekenning.

WINKANSEN

De winkansen zijn afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen dat voor het einde van de Wedstrijd wordt ontvangen.

SELECTIE EN BEVESTIGING VAN DE WINNAAR

De potentiële prijswinnaar voor de Wedstrijd wordt willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode worden ontvangen. De potentiële prijswinnaar wordt geselecteerd op 6 juli 2020 om 16.00 uur (US/EDT) en wordt daarna op de hoogte gebracht via Instagram. De potentiële prijswinnaar zal op de hoogte worden gebracht door een direct bericht via Instagram, het sociale platform dat wordt gebruikt voor de inzending of een commentaar op hun commentaar/antwoord op de Wedstrijdpost. De Sponsor is niet aansprakelijk voor enige kennisgeving aan de winnaar die om welke reden dan ook verloren gaat, wordt onderschept of niet wordt ontvangen door een potentiële winnaar. Indien, ondanks redelijke inspanningen, een potentiële winnaar niet reageert binnen twaalf (12) uur na de eerste kennisgevingspoging, of indien de prijs of de prijskennisgeving wordt geretourneerd als niet opgeëist of niet te leveren aan een dergelijke potentiële winnaar, verliest deze potentiële winnaar zijn of haar prijs en kan er een alternatieve winnaar worden geselecteerd. Elke potentiële prijswinnaar moet mogelijk een Verklaring van Toelaatbaarheid, een Vrijgave van Aansprakelijkheid en (wanneer het opleggen van een dergelijke voorwaarde wettelijk is) een Vrijgave van Publiciteit (collectief, "Prijsclaimdocumenten") ondertekenen voordat hij of zij de prijs in ontvangst kan nemen. De Sponsor zal naar eigen goeddunken proberen contact op te nemen met maximaal drie (3) potentiële winnaars van een prijs in overeenstemming met de bovenstaande procedure, waarna de prijs in kwestie niet meer kan worden uitgereikt als deze niet wordt opgeëist. Als een potentiële prijswinnaar niet in aanmerking komt, of als hij of zij zich niet heeft gehouden aan deze Wedstrijdregels of de prijs om welke reden dan ook weigert voordat deze wordt toegekend, zal deze potentiële prijswinnaar worden gediskwalificeerd en kan er een alternatieve prijswinnaar worden geselecteerd.

Voor inwoners van landen, gebieden, provincies of staten waar dit vereist is, kan een vaardigheidstest of een andere vorm van test of verificatiemethode vereist zijn.

Geschillen over de identiteit van de deelnemer: Als de identiteit van een deelnemer wordt betwist, wordt de inschrijving geacht te zijn ingediend door de geautoriseerde rekeninghouder (de persoon die is toegewezen aan de sociale media-account die aan de inschrijving is gekoppeld), zolang deze persoon anders in aanmerking komt in overeenstemming met deze Officiële Regels. Elke deelnemer kan worden gevraagd om het bewijs te leveren dat hij/zij de geautoriseerde rekeninghouder is die aan een boeking is verbonden.

VRIJLATING EN SCHADELOOSSTELLING

De winnaar gaat ermee akkoord, als voorwaarde voor het ontvangen van de prijs, om de Sponsor, zijn afdelingen en agentschappen, moedermaatschappij, verwante en aangesloten bedrijven, dochterondernemingen, franchisenemers, reclame- en promotiebureaus, raadgevers, marketingpartners, Instagram en elk van hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, opvolgers, sponsors, partners, vrij te geven, te vrijwaren, licentiehouders, dochterondernemingen, agenten, kunstenaars, adviseurs, cessionarissen en alle anderen die betrokken zijn bij de administratie, ontwikkeling en uitvoering van de Wedstrijd (de "Bevrijde Partijen") van en tegen iedere vorm van actie, oorzaak van actie, claim of eis, verlies of letsel, gebruik of misbruik van een prijs of enige reis in verband daarmee, en het gebruik van de Deelname door de Sponsor, aanklacht, schuld, convenant, contract, met inbegrip van juridische kosten en honoraria, van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen op grond van nalatigheid, contractbreuk en fundamentele schending, verzuim van een derde contractant of leverancier die in verband met enig aspect van de Prijsvraag wordt gebruikt om goederen of diensten uit te voeren of te leveren, enige daad van overmacht of enige andere gebeurtenis die buiten de controle van de Vrijgestelde Partijen valt, elk ongenoegen van welke aard dan ook van een winnaar over enig aspect van de Wedstrijd of enige prijs, aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, overlijden of materiële schade die de deelnemers, gasten, hun erfgenamen, opvolgers of rechtverkrijgenden hebben, zouden kunnen hebben of zouden kunnen hebben geleden, als gevolg van of voortvloeiend uit de deelname van een deelnemer aan de Wedstrijd en/of in verband met de aanvaarding en/of de uitoefening door de deelnemer van de prijs zoals toegekend; en (iv) de Vrijgestelde Partijen te vrijwaren van enig verlies, schade of kosten, inclusief juridische kosten, die een van de Vrijgestelde Partijen kan lijden of maken in verband met een claim of eis van een derde partij, inclusief een derde partij waarnaar wordt verwezen of die wordt afgebeeld in een inzending, of als gevolg van het niet naleven door een deelnemer van een van de Wedstrijdregels of deelname aan de Wedstrijd en/of in verband met de aanvaarding en/of uitoefening door een deelnemer van een prijs en het gebruik van de Wedstrijdinzending door de Sponsor.

ANDERE OMSTANDIGHEDEN

Publiciteit en informatie voor nieuwkomers: Door deel te nemen aan deze Prijsvraag geven deelnemers toestemming voor het gebruik van hun naam, adres, e-mailadres, postcode, telefoonnummer, sociale media, commentaar en beeld, hetzij op videoband, foto of enig ander middel voor de administratie van deze Prijsvraag of enige andere vorm van publiciteit die door de Sponsor wordt uitgevoerd, zonder verdere kennisgeving of compensatie, tenzij dit bij wet verboden is.

De wet: De Wedstrijd is ongeldig wanneer deze bij wet verboden is en is onderworpen aan alle toepasselijke internationale, federale, provinciale, territoriale, staats-, gemeentelijke en lokale wetten. Deze Prijsvraag wordt uitsluitend beheerst door de wetten van de landen van de deelnemers, met inbegrip van alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Prijsvraagregels, rechten en verplichtingen tussen deelnemers en de Sponsor, en procedurele bepalingen, zonder uitvoering te geven aan enige rechtskeuze of conflicterende rechtsregels. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken in Toronto, Ontario.

Regelwijzigingen: De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Prijsvraag te wijzigen of aan te passen, of deze Prijsvraag te annuleren of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat enige oorzaak buiten de redelijke controle van de Sponsor de veiligheid of het goede beheer van de Prijsvraag corrumpeert, of dreigt te corrumperen. Als de Prijsvraag wordt beëindigd vóór de aangegeven einddatum, zal de Sponsor (indien mogelijk) in een willekeurige trekking de winnaar kiezen uit alle in aanmerking komende, niet-verdachte inzendingen die hij ontvangt op de datum van het evenement dat aanleiding geeft tot de beëindiging. Opname in een dergelijke trekking zal de enige en exclusieve remedie zijn voor elke deelnemer onder dergelijke omstandigheden.

Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, ontwerpen, promotiemateriaal, webpagina's, broncodes, afbeeldingen, tekeningen, illustraties, slogans en voorstellingen zijn eigendom van de Sponsor. Alle rechten zijn voorbehouden. Ongeoorloofd kopiëren of gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal of ander intellectueel eigendom zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Sponsor is ten strengste verboden.

Winnaarslijst: Een lijst van de winnaars kan worden verkregen door een zelfgeadresseerde, gefrankeerde enveloppe te sturen: NAD Instagram 10K Follower Giveaway, ATTN: Marketingafdeling, Lenbrook Group of Companies, 633 Granite Court, Toronto, Ontario, L1W 3K1. Inwoners van Canada mogen de portokosten voor de terugzending achterwege laten. Al deze verzoeken moeten binnen zes (6) weken na afloop van de Wedstrijdperiode worden ontvangen.

 

Pop-up sluiten

Um zu den Websites unserer Vertriebspartner in Deutschland, der Schweiz oder Österreich zu gelangen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Flagge unten. Sie verlassen die Website von NAD. Wir sind nicht für den Inhalt oder die Verfügbarkeit dieser Websites verantwortlich und bitten Sie, deren Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien zu lesen, da sie von denen von NAD abweichen können. Andernfalls, wenn Sie auf nadelectronics.com bleiben möchten, wählen Sie bitte "bleiben".

Om door te gaan naar de websites van onze distributiepartners in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk, klikt u dan op de betreffende vlag hieronder. U verlaat dan de NAD website en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites en verzoeken u om hun veiligheids- en privacybeleid te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van die van NAD. Indien u op nadelectronics.com wenst te blijven, selecteer dan "Bleiben".